ULASAN TUGASAN BBRC4103 Kaedah Penyelidikan

TUJUAN: tugasan ini adalah untuk mengembangkan kebolehan pelajar mengaplikasikan empat langkah pertama dalam proses penyelidikan, iaitu Mengenalpasti Masalah, Perumusan Soalan Kajian, Reviu Literatur, dan Memilih Pendekatan Penyelidikan, secara praktikal
KEPERLUAN: Jalankan penilaian terhadap implikasi yang mungkin timbul terhadap sesebuah organisasi dengan kemunculan rangkaian sosial di dalam talian seperti Facebook. Gunakan EMPAT (4) langkah pertama seperti yang telah diperbincangkan di dalam proses penyelidikan…..
Pecahan Tugasan mengikut Rubrik:
Bab 1: Pengenalan
Pengenalan perlu dinyatakan dengan jelas tujuan tugasan dengan penerangan ( definisi dan huraian) ringkas rangkaian sosial dalam talian (pilih sama ada Facebook, Friendster, Tagged dll). Beri takrifan “rangkaian sosial dalam talian”. Kesemua langkah yang terlibat dalam proses penyelidikan juga perlu diterangkan. [4 markah]

BAB 2: Masalah Kajian
Masalah organisasi perlu dinyatakan dengan jelas dan diterbitkan kepada masalah kajian dengan spesifikasi maklumat yang bersesuaian. [8 markah]

Bab 3: Persoalan Kajian
4 persoalan kajian perlu dibentuk secara langsung daripada masalah kajian. .sebarang maklumat lanjut tentang persoalan kajian juga perlu diperjelaskan. [8 markah]

Bab 4: Kajian Literatur
4 rujukan bagi kajian terdahulu untuk dimuatkan di dalam Kajian Literatur. Tujuan keseluruhan kajian juga perlu dinyatakan dengan jelas. [8 markah]

Bab 5: Pendekatan Kajian
Pendekatan kajian perlu dinyatakan dengan jelas dan munasabah berdasarkan persoalan kajian dan jenis maklumat yang diperlukan. [8 markah]

Bab 6: Kesimpulan
Isi-isi utama bagi setiap seksyen dirumuskan. [4 markah]

RUJUKAN
LAMPIRAN.. Salam ceria.. (brought to you by En Isa Abdullah)

Advertisements

2 responses to “ULASAN TUGASAN BBRC4103 Kaedah Penyelidikan

  1. Masalah kajian(2) dan Soalan kajian(3) seakan-akan sama. Apa perbezaannya?

  2. salam..tak de ker modul versi melayu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s